top of page

Vedelkristalliline aeg


Esmalt tuli selline sõnum mulle talvisel pööripäeval, mil kõndisin rohelisel ja siis veel lumeta talu hoovil, paljaste jalgade all veepiisad, nagu kastepiisad ja ometi mitte. Kükitasin madalale, et veepärleid mida maapind oli täis, lähemalt uurida, ja sain aru, et need polnudki lihtsalt veepiisad vaid midagi enamat - pärli sisemuses kasvas kristall… Vormiliselt nagu vesi, seest kristall. Vormi ja sisu kohanemine muutuvate oludega. Talvisel pööripäeval kohtusid Saturn ja Jupiter alustades uut loomisringi uue ajastu energiates.

Saturn, täieliku vastutuse printsiip ja Jupiter, kõike ühendava armastuse ja avardava tarkuse printsiip, loomas uuele ajastule vastavaid struktuure. Maailma avardumine, teadvuse piiride muutus, totaalse seotuse kogemine kõige ja kõigiga, esitab väljakutse meie sisemisele struktuurile. Väärtused, vabadus ja vastutus otsivad praktilist lahendust ja uut vormilist väljendust. On hea lubada voolamine ja muutustega kohanemise oma ellu, sest on vedelkristalliline aeg... See sisemine äratundmine püüab pilku kõikjal väljas olles elu keskel vabas kulgemises. Vesi ja tema sisemuses toimuvad kristalliseerumise protsessid annavad selgeid vihjeid muutuvate olude sügavamate põhjuste kohta. Kristalliseerumine, uue struktuuri loomine, välise õrna vormi tekkimine ja taas sulandumine, voolamine, ning taas ja taas sisemuses toimuv uus korrastumine, kristallide kasvamine, sisemiste väärtuste proovilepanek uutes oludes, minnalaskmine ja kohanemine.

Eile alanud kuuloomine (13.03.21)tõstis lahendamiseks pinnale tingimusteta armastuse, vaba tahte, isikliku vastutuse ja Elu usaldamise teemad. On erakordselt keeruline aeg, kus meil seisavad ees kohtumised olukordadega, kus meid asetatakse vastakuti meie endi piiratuse või piiritute võimalustega. Kogeme toetavate struktuuride lagunemist, kaost ja kriisi. Võime kohtuda olukordadega, kus meie sisemuses olev väärtuste printsiip töötab justkui meie endi vastu, selleks et ületada enda piiratus, usaldada tundmatut ja uut, mis alles loob ennast. Mida rohkem oleme otsinud tuge väljastpoolt, seda keerulisem see aeg on. Kui meie ellu tulevad olukorrad, mida me veel pole valmis mõistma, on toetuspunktiks usaldus. Kuu, Päikese, Neptuuni ja Veenuse ühendusest Kalade märgis vallandunud energia võimaldab meil kogeda suurt ühtsustunnet, kosmiliste jõudude harmooniat, mis on välise kaose taga. Võime kogeda piiride kadumist välise ja sisemise vahel ja mõista vormilise maailma piiratust. Võime mõista elu sügavamalt ja häälestuda erinevatele sagedustele, samas kohanduda iga olukorraga ja realiseerida/ tervendada maises plaanis võimatuna näivaid olukordi.

On suurte ja loovate muutuste aeg.

Kui olen püüdnud kirjeldada mõnda olukorda ja taevaseisu kogen pidevalt, et see on justkui “tüki” väljavõtmine voolavast elukangast ja selle vaatlemine ise juba loob uue olukorra…

Vaadelda, kaasa voolata, hoida fookust ja lubada ilmuda uuel visioonil, uutel lahendustel.

Igas olukorras on parim lahendus see, mis on hea terviku seisukohalt ja mis sunnib meid vaatama elu avaramalt, nägema ennast avaramalt. On hea avada oma südame lukus uksed ja seista silmitsi olukordadega, mida väldime ja kardame.


Kevadine pööripäev on peagi käes ja praegune aeg on parim, et teha ruumi uutele võimalustele.

Vaatamata välistele tupikolukordadele, on selles kuus erakordselt palju loomingulist energiat (kvintiilaspekte), mille üks peamine sõnum on loov vastuvõtlikkus.

Lahendus juba on, luba sellel ilmneda...Bình luận


Varasemad postitused:
bottom of page