top of page

Vana vorm ja uut väljendust otsiv vaimne sisu. Riigikogu avaistung ja kaduneljapäev. Astroloogiline


Riigikogu avaistung algas kaduneljapäeval, vana Kuu 29. päeval, mille sümboliks on „KAHEKSAJALG." See on kaheldamatult sõnum ja nii nagu kõik toimuv – mitmekihiline. Teatavasti sobib kaduneljapäeval teha suurpuhastust, vabaneda mittevajalikust, sest siis on elamine kaua korras ja vanast vabanemine kerge ning loomulik. Aga selles päevas sisaldub ka vaimse ümbersünni võimalikkus.

Seda juhul, kui inimene elab kooskõlas vaimsete seadustega ja täidab oma evolutsioonilist ülesannet.

Siis on võimalik vaimne ümbersünd. Kui aga inimene on kaotanud sideme oma Kõrgema Minaga ning

„uppunud mateeria ookeni,“ võib see päev teha temast absoluutse egotsentriku, vaimse koletise, kes „sööb kõike,“ mis talle läheneb, või siis vastupidi – igavese märtri, fanaatilise päästja, eneseeitaja... Kõrgemas plaanis on selle päeva ülesanne vabaneda kõigist kestadest, mis takistavad vaba sisemist arengut ja keskenduda kõige olulisemale oma elus. Kuna selles lunaartsüklis on olemas ka 30. päev „Kuldse Luige Päev,“ siis on ülekaalus tõstvad ja puhastavad energiad. Kõik oleneb sellest kokkutulnud grupi energeetikast ja jõudude vahekorrast. Päike ja Kuu on vaim ja vorm, valgus ja vari, kest ja sisu. KUU on astroloogias vormi sümbol, naisprintsiip, vaimu avaldumise vahend, meie keha, ema, kodu, rahvus, rahvas, inimkond, Emake Loodus, Universum... Elame murranguliste muutuste ajajärgul, vormi tähendus muutub ja avardunud teadmine vormist ja sellest, kuidas vormid luuakse ja kuidas reaalsust luuakse ja kogetakse tõstab massiteadvuses üles naise teema. Sest kui räägitakse naisest, siis on selle taga alati uued vormilise väljendumise otsingud, püüd vaimu vabama väljendumise poole. Sügavad arusaamade teisendumised kollektiivses alateadvuses.

Tegelikult luuakse kosmiliselt energeetiliselt olukord, kus madalamad vormijõud tõstavad pead, et läbi konflikti "puhastuda.". Sest igasugusele seotusele vormiga on omane inertsus ja vanadesse „mustritesse“ kinnijäämine.

Ükskõik, kas me räägime ühiskondlikest ja individuaalsetest mõttevormidest, ühiskonna üleseituse struktuurist või emotsionaalsetest vajadustest, harjumustest, toimimisviisidest. Varjutused, mis sellel aastal toimuvad on seotud Vähi teemaga.

Vähi märgi valitseja isiksuse tasandil on Kuu.

Kuu taga on aga alati kõrgemad valgustkallavad energiad.

Vormi valgustumine on alateadlik vajadus ja ka surve.

Seega vormide teema on kosmilises mõttes kasvamise ja arengu koht. Seda nii globaalsel kui indiviidi tasandil.

Kosmiliselt toetatakse arengut ja uuenemist. Vähi märk on seotud on massiteadvusega. Sodiaagi 4. märk, meie 4 madalama keha kokkusulandumise koht. Seal on „4 elementi“ mis võitlevad valguse vastu.

Füüsiline keha, eeter, astraal- ja mantaalkeha. See on seotus ja turvatunde otsingud.

Samamoodi on ka riigil peentasandiline ülesehitus. Meie keha võib olla vangla, kui oleme sisemiselt lukus või siis valgustatud Koda. Ja me ei saa kedagi „üle parda heita“, saame suunata valguse sinna, kus on pimedus, saame avarduda suuremasse tervikusse, inimperekonda, kes kõik on ühes paadis ja võtta vastutus valguse eest, mida endas kanname.

Võime muuta enda sees sõjaolukorrad rahuolukorraks, väljuda konfliktist ja aidata luua harmooniat.

Duaalsusele omase konflikti saab lahendada vaid läbi teadmise kõige seotusest. See, mis toimuma hakkab on nii meie keha(de) suurpuhastus, kodu suurpuhastus, rahvuse suurpuhastus....

Meie füüsiline keha on kõigi peenkehade väljenduskanal, nii nagu kõik vormid.

Riikidest on Vähi märgiga seotud Inglismaa ja seal toimuv on üsna kõnekas. Teadmatus ja kaos valitseb alati seal, kus on vana ja uue kokkupõrge. Selle Riigikogu astroloogilises kaardis on saanud keskse rolli planeet Eris (avastati 2005) naissoost sõdalase arhetüüp.

Eris on väga jõuliste ja puhastavate energiate vahendaja. See taevakeha „loob energeetiliselt olukorrad“, kus puudub hirm ja kõhklus, et välja tuua varjatud tõde mis peitub välise süütuse taga. Talle on omased jõulised vastandumised, jäikus ja olukorrad, kus kumbki pool ei tagane. Riigikogu selle koosseisu kaardis on ta “kõrgel taevas”, XI majas (riigikoguga otseselt seotud valdkond), väga täpses pingeaspektis Pluutoga (kvadraat, 90 kraadi) ja varjutuste teljega (langusesõlmega). See on ühsikonna reformimine eriti jõuliste vastandumiste kaudu ja see on väga karmaline olukord. Väga vanad mõtteviiside konfliktid, mille algpõhjus on alati sisemine lõhestatus, hirmud ja uut laadi turvalisuse leidmine.

Mõned laused Erise väljenduslaadi kohta: Eris avab silmad, sageli paljastades pettust, meie jaoks häbiväärset, koledat, või seda, mis on vastuvõetamatu käitumislaadi taga, ning mis on sageli ajendatud ahnusest või paisutatud uhkusest. Eris võib tekitada piinlikkust, häirides meie olemasolevat, piiravat ja vananenud teadvuse struktuuri, Ta justkui avab meid, et saaksime näha kaugemale meie praeguse taju piiridest, väljaspoole neid piire, mis asetame iseendale. Ta kutsub esile ja samas ka vaidlustab meie ego kaitsemeetmeid. Sunnib meid aktsepteerima muutusi ja erimeelsusi, mis on vältimatud. Eris üks väljendusviise on debati, võitluse või sõja kaudu inimeste üksteise vastu üles “ässitamine,” rivaalitsemine, kusjuures keeldutakse tunnistamast teise ideaale. Teemaks on erinevate perspektiivide vastuolud; erinevate vaatepunktide vastandamine, et näha külgi võimalikult selgelt, otsida sarnasusi ja erinevusi; loogiliste mõtteprotsesside vastandamine, et näidata loogika piire.

kokkusobimatute ideede kõrvutamine, et sundida kedagi mõtlema väljaspool raame. Piraatlus, millegi väljapressimine, tüssamine Ühiskonna eetika; rassprobleemid

Olukorrad, millega kohtume, sunnivad meil oma maailmavaadet uuesti määratlema ja ümber korraldama, et hõlmata palju laiemat reaalsust, mis sobib paremini meie kiiresti laieneva teadlikkusega.

Lahknevus ja häired, mida Eris tekitab, annavad sageli positiivse tulemuse pikemas perspektiivis, sest meid praegu häirivad sündmused kiirendavad ja kutsuvad esile olulisi muutusi meie elus, mida me ise ei algataks.

Vana ja uue mõttelaadi konflikt kiirendab arengut.

Ka Pluuto, mis on täpses pingeaspektis, sunnib meid oma kaitsvast kestast välja tulema, seisma silmitsi oma hirmude ja pimedusega, testib meie sisemist ausust ja usaldust. Pluuto tõstab pinnale vägivalla ja manipulatsioonidega seotud mustrid ja nendega tuleb tegeleda. Kõik, mis on pimedusest valguse kätte tõstetud, saab vabaneda.

Pluuto on ühenduses Saturni ja Langusesõlmega, partnerluse, kokkulepete ja lepingute majas.

Siin võib teemaks olla igasuguste lepingute ümbertegemine, ka kohtusüsteem jne.

Kuna ka asteroidid Estonia ja Russia on ühenduses ja nende vahel Must Kuu, siis ka rahvusvahelised lepingud, kus meil on vaja näidata selgroogu ja vastastikust austust.

Väga karmaline seis, väga sügavate ja jõuliste muutustega seotud. Survestamistega.

Massilisusega.

Teatavasti on Saturn seotud kõigi piiride ja piirangutega ja ka sisemise selgrooga.

Vanad teemad tõstatuvad, et leida uus vabam ja selgem kokkulepe.

Pluuto tahab meid panna mõistma, et „Kõik On Üks.“ Pluutoga seotud olukordadest saame väljuda võtjana vaid alistudes. Vaimule või teise tahtele? Meie vastas on alati see osa meist mida me ei tunne ja meiega manipuleerida saab vaid siis kui me manipuleerime iseendaga. Kasutame oma hinge tarkust, armastust ja vaimset tahet valesti. Oleme orjastanud oma hinge ja pannud esikohale teisejärgulised väärtused. Iga võimas uue energia vallandumine otsib jõulist ja võimukat masside toetust, et veelkord oma jõudu näidata.

See on nagu lohe koopast väljameelitamise lugu, et saaksime inimlikest hirmudest, mis meid vangistavad, vabaks.

Väljenduda saab vaid see, mis on juba loodud ja kusagil olemas. Leides uue turvalisuse avaramas seotuses ja sisemises vabaduses, et luua ajastule vastav ühiskond, kus igaüks peab võtma vastutuse oma tegude eest.

Veenus kesktaevas, Kalade märgis, räägib vajadusest valida pigem kitsas tee ja teha uus samm tuleviku suunas.

Leppida kokku tuleviku nimel. Kalade märk kesktaevas võib tähendada lepitamatuid vastuolusid või kõigi ja kõige omaksvõttu, tarka eristamist, mitte eraldamist ja "üle parda heitmist".

Kalad on süntees kõigest, siin on kõrgemate seadustele alistumise koht. Karma ja dharma.

Alguses on karma, loodu tuleb vastu võtta, et jõuda dharmasse. Neptuuni ja Merkuuri ühendus siin märgis ja kesktaevas, toob egokeskses teadvuses esile jõulise fanatismi, polariseerumise, soovi valitseda või põgeneda.

Siin on illusioone, pühendumiset ideele, pettuseid, kõikvõimalikke utoopiaid ja lõpuks on see jusnagu film milles publik osaleb vaatlejana ja kaasaelajana, filmis osaleja jaoks on see aga ülimalt reaalne, sest ta usub sellesse mida loob. Samas on see kõrgem väljakutse ohverdada madalam kõrgema nimel.

Liiga sageli aga ohverdatakse kõrgem madalama nimel.

Kalade märgis õpime ingimusteta armastust. Siin on teemaks puhas loodus, loomulik elu, hoolimine, elu pühadus.

Kõik need teemad tõstatuvad ja vastanduvad uue riigikogu tegemistes.

Kuna ka õnnepunkt on Kalade sektoris, 12. majas, siis siin tulevad ette olukorrad, kus justnagu on vaja vastanduda iseendale, et ennast ületada. Siin me võime näha olukordi, mis vajavad spgavate kriiside ja vastuolude ületamist.

Õnnepunkt Vähi märgis viitab aga sellele, et eesmärk on suurem hoolimine, turvalise kodu ja kodutunde loomine kõigile, see on uue sünni toetamine, tingimuste loomine.

Kindlasti looduse hoidmine ja kaitsmine. Kuu Põhjasõlm 1. majas, ühenduses Asc-ga.

Kuu, Asc valitseja, Jäära märgis ja ühenduses Chironiga, see on maailmade sidumine, vanade hingehaavade parandamine.

Muutumine on vältimatu.

Pealegi on Kuu ühenduses Vestaga, see on asteroid, viitab kodu vaimsele tähendusele ja sügavale sisule.

Asc. on eelkõige meie hingelises arengus uus väljakutse.

Siin on koos kodu ja turvatunde kitsas ja avar teema.

Meie inimvormi kui "pimeda vangla" teema ja inimkeha piirangutega seotud teema kannab teaduslikult ammu suuremat sisulist vabadust ja ühiskondlik plaan peab ka kuidagi uued seaduslikud alused ja juhtimismeetodid leidma.

Vana vastandub uuele.

Kodu mõiste peab avarduma, teisiti pole Veevalaja ajastul võimalik.

Päike on vaimu sümbol. Vaim läbistab kõike. Vorm püüdleb täiustumise poole, et ilmutada vaimset ideed. Valgus, mis on vormilise maailma sisu, jumalik idee, mis on kõigi avaldunud vormide taga ja mis püüdleb autentsele väljendumisele, väljakiirgamisele. Riigi kaardis on Päike on riigi president.

Riigikogu kaardis on Päike XI majas, Jäära märgis. Seal, kus Eris ja Uraan. Erisest kui konfliktide tekitajast iseendale silmavaatamise ja uunemise nimel, oli juba juttu. Päike Jääras survestab vajadusega astuda uutele radadele.

Vana on ees.

Kas riskida ja uueneda, muutuda, või sõdida ja anda sellega oma energia minevikule? On oluline teadvustada, et iga inimene on teatud rolli pühitsemise ja vande andmise kaudu seotud hoopis gobaalsemate väljakutsetega ja ta on ka teda valinud inimeste energeetiline väljund. Reaalsus ilmutab seda olukorda, mis on silmale nähatmatu. Suuremad volitused nüuavad aga eriti tugevalt iseendaks jäämist ja ka oma ego seljatamist, et teenida selle kõrgemas tähenduses. Paradoksaalne, kas pole? Uraan Sõnni märgis on uute väärtuste tooja. Seotud ühiskonda edasviivate gruppidega, reformide ja uuendustega. Uraan eeldab terviklikkust inimeses, et selle abil väljandusse tuua talle omaseid energiaid. Ta on vaba inimese arhetüüp.

Sisaldades nii mees- kui naispoolt, teeniv Meister, vormide uuendaja ja jumaliku plaaniga vastavusse seadja. Uraan esitab uue väljakutse inimesele, andes talle vabaduse.

Ta on maag. Aga kas ta teab seda?

Iga inimene on maag, oma reaalsuse looja ja kogeja. Millist reaalsust me loome?

Igaüks peab ennast ise korda seadma, on uue ajastu nõue.

Massiteadvuse ärataja, revolutsiooni tekitaja, vastanduja. Kusjuures see on vastandumine tervele süsteemile.

Mida suurem suletus endas, seda suurem vangla tundub ühiskond. Viimati oli Uraan Sõnni märgis 1934-42

Näeme, et taas tõusevad sõnnilikud isiksused (jõulised, enesekindlad, jäigad ja paindumatud), tekitades anarhiat, kaost, vastandumist, allutamist jne.

Neil on oma roll. Kuidas mitte võimendada agressiivsust ja mõista konfliktide algpõhjust, et neist väljuda? Ilmneda saab vaid see, mis energeetiliselt on olemas.

On palju asju, mida on pikalt eiratud, millele pole tähelepanu pööratud. Nõukaajastu loosung „viisaastak 3 aastaga“ või „ 5 rikkama riigi sekka 15 aastaga,“ on üsna sarnased. Nüüd on aeg, et nende „progressi“ varjudega tegeleda ja loomulikule elule oma koht anda. Palju väärtusi on jalge alla tallatud. Igaüks on unikaalne omal moel ja küllus ei tule euroopast.

Riigi roll pole mitte luua töökohti, pigem ikka võimalusi eneseteostuseks. Küllus on Ema austamises.

Emakese Maa austamises.

See on igaühe austamises. Sellest potentsiaalist lähtuvalt, mis temas sisaldub ja millist rolli ta etendab Suures Tervikus. Presidendil on õigus.

Meil on väärtuste kriis. Elu väärtustamine on ülimalt loomulik ja lihtne, samas paistab, et kohati ületamatult keeruline.

Igaüks saab midagi muuta, et tema elu oleks loomulikum.

Igaüks saab teadvustada, et tingimusteta armastus, tarkus ja tahe, mis igal hetkel energeetiliselt meid täidab, voolab ka muundatuna meie kaudu välja.

Meil on vabadus luua ja vabadus olla õnnelik ja tuua oma anded maailma.

See on maailma muutmine.

Ja lõpuks on meil isegi selline ühiskonna muutmise mudel olemas.

Elurikkuse Erakonna välja töötatud digitaalse ökoriigi aluspõhimõtted, kus vana ja uus ei vastandu.

Varasemad postitused:
bottom of page