top of page

Oled Uksehoidja ja Kõik Kes Sisenevad...

Silmad veel poolkinni, otsin kobamisi telefoni.

Selleks, et kättesaamatut kinni püüda, ärkamist


salvestada, igavikulist ja ajatut sõnadesse


mahutada. Justkui aegluubis leiavad vormi kinnisilmi ilmuvad


sõnad - jagamiseks ja minnalaskmiseks


samaaegselt… Oled Uksehoidja ja Kõik, Kes Sisenevad…


Kuidas ennast positsioneerida selles pidevalt


avarduvas olemises, kus justkui midagi isiklikku ei


ole, on vaid kogemine, kogemuse vabaksandmine


ja muutumise lubamine. Ainus isiklik asi ongi justkui Uksehoidja amet, Tühja


Ruumi võimaldamine selles “Kõik On Korraga” olemises.. Muutumine ja püsimine. Uksed, mis avanevad ja sulguvad, niisamuti nagu meie füüsilises kehas….südameklapid ja lugematud teised


klapid… Iseavanevad ja sulguvad uksed meie sees.… Suur Elu hingab sisse ja välja. Peatumata. Lubada muutumist. Kogemist. Kaasavoolamist. Tähelepanu on jõustav maagia.


Koos soovidega loob ta turbulentsi, kaose ja väikese pöörise suures eluvoolus. Iseolemise lumm, keegi olemise lumm, näilise kaose lumm tõusevad pinnale, tahavad vabaks saada, olles end


lahti rebinud millestki näiliselt kindlast… Maagia algab jõudude äratundmisest enda sees. Iseenda korrastamisest. Aga ka kaose lubamisest, läbikogemisest, pinnaletõusnud põhjamuda tähenduse mõistmisest.

Valgusmustrite äratundmisest pimeduse olemuses. Oled kogemuste uksehoidja. Tead, et kõik tulevad kutsetega. Igaüks oma helistikus. Sündmused, kogemused, inimesed… Oled Suure Elu Muusikateos ja Instrument ja isegi Publik. Looja, Ilmutaja ja Kogeja. Kõik Ühes. Uks, Ukse Avaja ja avaneva reaalsuse Vastuvõtja. Lävepakk, hingus, valgus, olemine, kogemine, lubamine, muutumine, vabaksandmine, vastuvõtmine,


minnalaskmine, püsimine,

Ühenduste looja, et valgus saaks voolata pimedusse...

Kui ei püüagi püüda püüdmatut ega haarata haaramatut. Püsida Olemises. Lubada sissehingamist ja väljahingamist. Võtta vastu ja anda vabaks.


Olla Elu muusikateose kaasautor, esitaja, hingestaja, vastuvõtja ja tagasipeegeldaja…


Ma tänan.

Varasemad postitused:
bottom of page