top of page

Taevas sinus. Astroloogia kui avardav, mitte kitsendav õpetus.


Osho Zen Tarot Existence

Täna küsiti minult, et kui sa oled astroloog, kas sa siis ennustad? Tundsin endas õrna võbelust. Mingi kauge kaja sisemisest ebakindlusest ja tundlikkusest ilmutas ennast. Vaatlesin seda tunnet ja kogesin hetkega sügavat rahu, vabadust ja kergust. Teadsin, et võin lubada kõiki arvamusi.

Ütlesin, et ma ei ennusta. Aitan vaadata sul endasse. Taevas on sinus. Millegipärast peetakse neid kahte sõna - astroloogia ja ennustamine, justkui omavahel lahutamatuteks. Eks selleks on ka põhjust. Minu jaoks on astroloogia eelkõige sügav ja mitmetahuline “ruumi” ja energia keel. Elav keel. Seda just inimolendi mitmeplaanilise eksistentsi mõistmiseks. Elu, olemus ja väljendus moodustavad terviku. Kõigel mis toimub, on oma seaduspärasused, rütmid ja elulisus. Mida enam kaugeneme algprintsiipidest, seda keerulisemaks ja vastuolulisemaks meie elu muutub. Kas suhestume eluga läbi tuuma või koore, selles on küsimus. Asi pole õiges ega vales. Pigem ikka selles, kuidas me reaalsust kogeme, mida võimedame, millega samastume, milleses “helistikus” toimime. Kõik, millele me tähelepanu pöörame, seda me jõustame. Juba ainuüksi seetõttu on igaühe kogemus alati unikaalne ja isiklik. Sellepärast pole see ka mõõdetav ja ennustatav. Teame, et reaalsus on mitmemõõtmeline. Lisaks füüsilisele silmale nähtavale on olemas ka nähtamatu. See on hoomamatu ja elav reaalsus millega me kõik oleme seotud ja mida me kõik omakorda mõjutame. Igaüks vastavalt sellele, mida ta ligi tõmbab ja välja kiirgab.

Reaalsus luuakse seestpoolt väljapoole. Lahendused, mis arengut toetavad, saavad alguse seestpoolt. Me ei saa eirata seda, mis ennast meie reaalsuses ilmutab, sest selle ilmnemiseks on olemas peentasandil energiamuster. Meie imelised soovid võivad teha meid väga õnnetuks juhul kui me ei oska näha tervet pilti ja mõista seda, et vorm on eelkõige vahend.See, mis meie egole tundub hea võib põhjustada meie hingele kannatusi. Kui me millegi nimel pingutades ja inertsijõude ületades kasvame hingeliselt, pole meie kulutatud energia läinud tühja.

Me muutume ja muudame maailma enda ümber. Igapäevaste toimingute kaudu me seeläbi hingestame mateeriat. Me pole “matnud” oma vaimu vormi, vaid oleme tõusnud instinktiivsetest, konfliktsetest oludest kõrgemale.

Mida ma tahan sellega öelda? Eelkõige seda, et me vajame usaldust, intuitiivset tarkust, vastutustunnet, oma võimaluste teadvustamist ja äratundmist. võiks tuua võrdluse, et igaüks meist on erakordne, tohutu sagedusribaga justkui “elektrooniline saatja-vastuvõtja”. Umbes nagu raadioaparaat… Meis sisaldub tohutult võimalusi, aga ikka haarame harjumuspärase järele. Hommikul ärgates paneme taas mängima tuttava kanali, häälestume eneselegi märkamatult teatud vastuvõtulaine, kus meil on juba teatud eelhäälestus, minevikukogemused, ootused, mis hoiavad pidevalt töös mentaalseid ja emotsionaalseid toimimismustreid. Hoiame sellest kinni kui tuttavast ja turvalisest. Aga on midagi veel….meie olemise tuumas toimivad väed, mis püüavad meid elustada, arengule tõugata. Sinul hingel on plaan. Sinu egol on soovid. Sinu füüsiline kehal on harjumused ja vajadused jne.

Läbi kõrgema saab korrastada madalamat.

Ka meie sünnikaart on vaadeldav läbi mitme mõõtme ja planeetide ilmingud võivad olla näiliselt täiesti vastandlikud. Mina isiklikult süvenen inimese sünnikaarti vaid siis kui ta ise seda soovib. Läbi tema elustub kaart ja saan mõista toimuvat ja näha erinevaid valikuid. Meil on vaba tahe. Kohtume kogemustega mida oleme valinud. Teadlikult või teadvustamata. Aga need pole määratud. Võime “ühe ja sama reha otsa” komistada lõpmatult palju kordi. Me vajame sarnaseid kogemusi just senikaua kui oleme valmis neist loobuma. Astroloogiline kaart ei anna lahendust. Ta näitab võimalusi, teatud jõudude vallandumist ja iseloomu. Iga sündmuse ilmnemisel on oluline meie energeetiline häälestus. Igal energeetilisel üksusel planeedil, sodiaagimärgil, astroloogilistel majadel jne. on avaldumise kõrgem (harmooniline, vabastav, sünteesiv) ja madalam plaan (vastanduv, konflikte loov jne) Me kohtume sellega, mis peab saama tasakaalustatud, sest läbi tasakaalu saab avaneda suurem harmoonia ja avaramad võimalused.

Isiksuse tasandil, kus valitsevad vastandlikud jõud on peamiseks väljakutseks saada oma energiate peremeheks. Mõista soovi, iseka tahte ja Vaimse Tahte olemust. Mustrist väljaastumine on meie egole keeruline, just sellepärast kogeme kannatust, vastandumisi, valu ja pettumust. Astroloogia pakub tohutult võimalusi meie unikaalse teekonna mõistmiseks. Eelkõige aga vabanemist programmidest millesse ennast asetame.

On hea mõtestada toimuvat ja näha oma hinge plaani. Meie elu kõige vägevamad algused või sügavamad äratused ei juhtu sugugi alati uue aastaringi või sünnipäeva algusega seoses. Samas toob aastanumbri vahetumine alati kaasa uued rütmid ja väljakutsed. Iga inimene on suur müsteerium ja mida enam realiseerib ta oma hinge plaani, seda vähem on võimalik talle midagi ennustada. Seega, kui sul on sisemine usalduskriis või vajad lihtsalt terviklikku nägemust endast, võta julgesti ühendust. Kõik imeline ja täiuslik on sinus juba olemas. Selle ilmutamine ja jagamine on sinu ainus tõeline vastutus.

Varasemad postitused:
bottom of page