top of page

Hirmu olemusliku tühjuse äratundmisest...


Kuulasin täna varahommikul Olya Gauri satsangi. Ta avas paljud teemad, mille üle lähiajal olin mõtisklenud.

Me ei satu juhuslikult ühtegi sotsiaalsesse seotusesse. Olgu see siis pinnaline või sügav.

Me oleme õpilased Kosmilises Koolis ja läbi suhete õpime tundma seda, millesse meie egopõhine teadvus on klammerdunud , sest see tõmmatakse teiste poolt välja. Justkui koletis meresügavusest. Tegelikult õpime vabanema egopõhisest suhtumisest ja avanema elule. Vahetult ja siiralt. Me ei vaja kaitset ja ei pea ründama, sulguma, valitsema ega eemalduma. See on Skorpioni ja 8. maja teema.

Vabanemine, mille peame saavutama maailmast eraldumata. Seotuses teistega.

Tõlkisin väikese osa videost, mis tundus kõige olulisem (tõlge algab 33:10-st ja mõni lõik on jäänud tõlketa.) Muidugi soovitan kuulata kogu satsangi.

Igasugune negatiivsus ja hirm saab meid haarata ainult tänu meie teadvuse jõule, mis neile tähelepanu osutab. Just meie iseloomu negatiivsed aspektid tõmbavad meid välja KOHALOLUST. Seni kui nad on läbi töötamata, hoiavad nad meie teadvust oma haardes ja ei võimalda meil ümber lülitada puhtale teadvusele. See on justkui keskmest lähtuv pööris, mis meid endaga seob ja meid justkui haaratakse kaasa. Meil on vaja oskust ümber lülitada oma teadvus puhtale olemise rahule, mis on alati meie pärisosa. Igasugune negatiiv luuakse 99,9% ainult meie sees. Kui suudate väljuda sellest suletud ringist, saate vabaks nendest valedest kontseptsioonidest, mis käivitavad negatiivsed emotsioonid....

Egokeskse mõistusega inimene võib 40 aastat mediteerida üksinda koopas, aga ta pole võimeline tunnetama tõe olemust, sest see meditatsioon on väga pinnapealne.

Tema egoistlikud tendetsid jäävad avamata, sest puudub sotsiaalne keskkond, mis need pinnale tooks.

Aga kui nad on läbi töötamata, siis nad lihtsalt ei „anna vabaks“ ja ei võimalda teadvusel kogeda seda absoluutset avatust kõigele. Just seetõttu paljud erakud, mungad ja nunnad ei saa kogeda tõde ja puhast teadvust , et vabaneda.

Põhiprobleem on just selles.

Sest eksisteerib egoism mõtlemises. Mis on egoism? See on samastumise energia. Inimene võib enda kunstlikult lahti rebida sotsiaalsest keskkonnast ja teha näo, et teda miski ei häiri, aga niipea kui ta läheb külasse leiva järele ja kõik hakkab teda ärritama, siis mis mõte on nendel meditatsioonidel, kui sisemuses kõik on olemas ja keeb...

Seepärast on oluline teadvustada, et on mõttetu lihtsalt oodata õnnistust , sest õnnistus ei saa teie endi heaolu pärast , täita egoistlikku „anumat“.

Eelkõige just sellepärast, et ego energia on eraldatuse energia, samal ajal kui absoluutse teadvuse väli on ühtsus ja armastus...

Ja kuidas see absoluutne vabadus saaks teadvustada ennast läbi vormi, mis kõike lahutab ja eraldab ja on harjunud kõike endale hoidma, enda suunas tõmbama, mitte jagama...

Kuidas siis vabaneda nendest ego negatiivsetest suhestumistest, hirmudest jne kui nende vaatlusega me ka justkui lisame neile energiat?

Olya: siin on oluline nii vaatlus, teadvustamine kui praktika.

Kui sa läbi teadvustatud vaatluse jälgid kes solvub ja seob, siis siin just saab rääkida sellest isikliku seotuse aspekti tühistamisest ja oluline on siinjuures ka praktika. St. emotsioonide kogemise ajal on sageli keeruline teadvustada seda mis toimub, aga selle üle mõtiskledes ja teadvustades on võimalik vabastada see seotus...

Hirmu kui sellist pole. Ta on loodus mõistuse poolt. Mõistus aga, nagu kõik duaalsus on illusoorne ja sa võid seda näha kui samastud teadvusega. Sa oled teadvus. Ja kui sa suunad oma tähelepanu, oma püüdluse ja jõu selle äratundmisele, siis sa mõistad seda...

.........................

Kõige parem praktika on õppida kõike vastu võtma, ka siis kui ei suuda seda mõtestada või mõista. Elu on sedavõrd mitmetahuline ja elus, et oluline on õppida lubama, et kõigel on oma koht.

Kui me ütleme, et nii on õige ja teisiti mitte, siis me püüame elu raamidesse suruda, justnagu valgust puuri panna, püüdes KÕIKE, MIS ON, mahutada ühte kontseptsiooni.

Sest sina oled kõik ja hea on lubada elul lihtsalt voolata läbi enda...

...........................................

Väga oluline on mõista, et Ego EI OLE individuaalne teadvus. Ego on lihtsalt kogum kontseptsioone. See pole sama, mis puhas vastuvõtmine. On võimalik kogeda duaalsust ilma kannatusteta. Kui kogeda ennast kui puhast teadvust, ego kaob. Aga senikaua kui sul on keha, osaled sa elus. Koged ja teadvustad elu. Kuid sa ei tee seda enam ego vaatevinklist vaid ÜHTSUSE teadvusest. See on omamoodi rahu, millest vadeldakse kogemust, mida parasjagu läbi elatakse.

Ego ei ole teie elu allikas. Ta pole see, mis teeb teid õnnelikuks. Ta on see, kes teeb teid õnnetuks. Kuid isegi juhul, kui teie teadvus tunneb ära need isiksuse aspektid, mis põhjustavad teile kannatusi, see kogemus jätkub

Inimesed väga sageli ajavad segi mõistuse ja ego. Need pole üks ja sama. Mõistusel on väga palju aspekte.

Võite oma elu vaadeldes näha, et ego ei ole mitte alati seotud teie mõtlemise ja elus toimuvaga. Alati kui te olete rahulikus ja vabas olemises olete väljaspool ego kontrolli.

Ego lülitub alati töösse siis kui miski teid häirib või tekitab solvumist.

Ta on suunatud alati välismaailma.

Varasemad postitused:
bottom of page