top of page

Sõnni aeg, mõned olulised laused Deepak Chopralt


Need, kes otsivad turvalisust, jälitavad seda kogu elu, iial seda leidmata. Turvalisus jääb tabamatuks ja lühiajaliseks, sest see ei saa kunagi tulla ainult rahast. Kiindumus rahasse loob alati ebaturvalisust, hoolimata sellest, kui palju raha sul pangas on. Tegelikult tunnevad need mõned inimesed, kellel on kõige rohkem raha, ennast kõige ebaturvalisemana. Turvalisuse otsimine on illusioon. Muistse tarkuse traditsioonides asub kogu selle dilemma lahendus ebaturvalisuse tarkuses, määramatuse tarkuses. See tähendab, et turvalisuse ja kindluse otsimine on tegelikult kiindumus tuntusse. Ja mis on see tuntu? Tuntu on meie minevik. Tuntu pole midagi muud kui mineviku-tingimustest sõltuvaks muutumine. Selles pole mingit arengut - absoluutselt mitte mingit. Ja seal, kus pole arengut, on stagnatsioon, entroopia, korratus ja langus. Teiselt poolt on määramatus puhta loovuse ja vabaduse viljakaks pinnaseks. Määramatus tähendab igal me elu hetkel astumist tundmatusse. Tundmatu on kõikide võimaluste väli, mis on alati värske, alati uus, alati avatud uute avaldumiste loomisele. Ilma määramatuse ja tundmatuta on elu vaid vananenud mälestuste kulunud kordamine. Sinust saab mineviku ohver, ja sinu piinajaks täna on su mina, mis on säilinud eilsest. Loobu oma kiindumusest tuntusse, astu tundmatusse ning sa astud kõikide võimaluste väljasse. Sinu tahtevalmiduses astuda tundmatusse on määramatuse tarkus. See tähendab, et su oma elu iga hetk pakub erutust, seikluslikkust, saladuslikkust. Sa hakkad kogema elu lõbusust - sinu enda vaimu maagiat, pühitsemist, elavnemist ja juubeldamist.

Kõikide võimaluste välja üheks iseloomulikuks jooneks on lõpmatu vastastiksuhe. Väli võib orkestreerida lõpmatu hulga aegruumi sündmusi, et tekitada tahetud tulemuse. Kui oled aga kiindunud, siis sulgub su tahe jäika meeleseisu ja sa kaotad voolavuse, loovuse ja spontaansuse, mis on väljale igiomane. Kiindudes külmutad oma soovi välja lõpmatust voolavusest ja paindlikkusest, külmutad oma soovi jäigaks sõrestikuks, mis sekkub kogu loomisprotsessi. ( Deepak Chopra. Edu seitse vaimset seadust.) Maal- Lucy Campbell - "Leap of Faith"

Varasemad postitused:
bottom of page